กริยา 3 ช่อง

posted on 13 Dec 2009 11:46 by miniapchy in knowlege

      present            past            past  participle        meaning


1.   be(is,am,are)       was,were                been                       เป็น,อยู่,คือ


2.   bear                      bore                      born                        ถือ,เกิด


3.   become                became                  become                    กลายเป็น


4.   begin                     began                    begun                       เริ่มต้น


5.   bite                         bit                        bitten                         กัด


6.   blow                      blew                      blown                        เป่า(ลม)


7.   break                   broke                      broken                      ทำแตก


8.   bring                     brought                   brought                     นำมา


9.   build                       built                        built                         สร้าง


10. burn                       burnt                       burnt                       ไหม้,เผา    

      
11. burst                      burst                        burst                        ระเบิด


12. buy                        bought                      bought                       ซื้อ


13. catch                      caught                      caught                       จับ


14. choose                     chose                      chosen                      เลือก


15. come                        came                       come                         มา


16. cost                           cost                         cost                      (มี)ราคา


17. cut                             cut                           cut                           ตัด


18. dig                             dug                         dug                           ขุด


19. do                               did                         dond                         ทำ


20. draw                          drew                       drawn                   ลาก,วาด


21. drink                           drank                      drunk                    ดื่ม


22. drive                           drove                      driven                   ขับ,ไล่


23. eat                             ate                          eaten                    กิน


24. fall                             fell                           fallen                    ล้ม


25. feed                           fed                           fed                     ให้อาหาร


26. feel                            felt                           felt                       รู้สึก


27. fight                          fought                       fought                   ต่อสู้


28. find                            found                       found                     พบ


29. flee                             fled                          fled                      หนี


30. fly                               flew                         flown                    บิน 


31. forget                         forgot                      forgotten                 ลืม


32. forgave                      forgiven                     forgaven               ให้อภัย


33. freeze                         froze                         frozen                เย็นจนแข็ง


34. get                              got                            gotten               เอา,ได้รับ


35. give                             gave                          given                      ให้


36. go                               went                          gone                      ไป


37. grow                            grew                         grown                   เติบโต


38. hang                            hung                           hung                   แขวนคอ


39. have(has)                     had                             had                        มี


40. hear                             heard                          heard                   ได้ยิน


41. hide                              hid                              hidden                  ซ่อน


42. hit                                hit                                hit                          ตี


43. hold                              held                              held                      ถือ   


44. hurt                              hurt                               hurt                    ทำร้าย


45. know                            knew                             known                     รู้


46. lay                                laid                                laid                ออกไข่,วางลง


47. lead                              led                                 led                        นำ


48. leave                             left                                 left                    จากไป


49. lend                               lent                                lent                     ให้ยืม


50. let                                  let                                  let                       ให้


51. lie                                  lay                                  lain                   นอนลง


52. light                                lit                                    lit                     จุด(ไฟ)


53. lose                                lost                                 lost                    ทำหาย


54. make                             made                       &nb